Privacy Policy

Privacy Verklaring

Ik realiseer mij dat Privacy heel belangrijk is. Niet alleen voor mijn relaties maar ook voor de hele samenleving! Ik neem jouw privacy dan ook heel serieus en neem daarom passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij een aanwijzing hebt dat jouw gegevens bij mij toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met mij op.

Ik, Sylvia Scholten in Capelle a/d IJssel ben verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://www.sylviascholten.nl | Telefoon 06-13285088

Email: mindful@sylviascholten.nl

Persoonsgegevens die ik verwerk & het doel ervan

Ik verwerkt jouw persoonsgegevens op het moment dat jij gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat jij deze zelf aan mij verstrekt via e-mail of een contact formulier op mijn website.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam – Geslacht (voor een juiste dienstverlening en de administratieve verwerking hiervan)

– Emailadres (om jou relevante informatie te kunnen mailen)

– Telefoonnummer (om jou tijdig te kunnen bellen bij plotse wijzigingen in het cursus programma)

– Eventueel relevante medische gegevens indien jij deze via email wil delen (is niet verplicht!)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Mijn website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te ontvangen van  websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. 

Geautomatiseerde besluitvorming

Ik neem niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Hoe lang bewaar ik jouw gegevens

Ik bewaar jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Hierbij hanteer ik een bewaar termijn van 7 jaar om te kunnen voldoen aan de Nederlandse belastingwetgeving. 

Delen van persoonsgegevens met derden

Ik deel jouw gegevens nooit met derden tenzij dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die ik gebruik

Cookies zijn kleine tekstbestandjes die geplaatst worden door mijn website op computers, telefoons en tablets van bezoekers. Een cookie bevat identificatiegegevens, waarmee websites je kunnen herkennen, ongeacht welk apparaat je gebruikt. 

Op mijn website wordt alleen gebruik gemaakt van technische en functionele cookies (zie cookie policy doc)

Omdat deze cookies niet of nauwelijks je privacy aantasten mag ik deze -formeel gezien- zonder jouw toestemming plaatsen. Deze cookies zijn niet verbonden aan een profiel over jou.

Deze cookies plaatst mijn website om:

– te onthouden welke informatie jij invult op eventuele contact formulieren en om jouw voorkeuren te onthouden 

– de website te verbeteren wat betreft de technische werking van de website.

Keuzes voor opname, aanpassing en verwijdering van jouw gegevens door mij

Jij hebt altijd het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door mij. Ook heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat jij bij mij een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die ik van heb in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar mindful@sylviascholten.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek door jou is gedaan, vragen ik jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy. Ik reageer binnen 4 weken op jouw verzoek. 

Veranderingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Portretrecht – fotografie

Tijdens de cursus en trainingen vind ik het leuk om soms foto’s te maken t.b.v. de website promotie van www.sylviascholten.nl of de gelieerde social media kanalen. Indien dit het geval is zal ik ALTIJD vooraf toestemming vragen de betrokken cursisten met daarbij de vraag of deze foto(s) door mij gepubliceerd mogen worden. 

Cookies van derden

Deze privacy-verklaring is niet van toepassing op de inhoud van websites die een link naar mijn website bevatten. Deze websites hebben mogelijk een eigen privacy-verklaring die je zelf zult moeten raadplegen. Dit zijn bijvoorbeeld links naar mijn social media kanalen en/of partners of leveranciers mij.

Recaptcha Google

Deze website gebruikt de reCAPTCHA service van Google LLC (Google) om gegevens te beschermen die verstuurd worden via deze website. Die functie controleert of een bericht wel door een persoon wordt verstuurd, om zo te voorkomen dat ‘spam bots’ bijvoorbeeld automatisch berichten sturen of commentaren achterlaten. Hierbij worden het IP adres van een bezoeker en mogelijk ook andere data verstuurd om Google reCAPTCHA te laten werken. De inhoud van een bericht wordt hiervoor verstuurd naar en verwerkt door Google. Het IP adres wordt hierbij afgekort en daardoor anoniem gemaakt in landen die deel uitmaken van de EU en staten die deelnemen aan het verdrag voor het Europese economische gebied. In uitzonderingsgevallen wordt een IP adres volledig doorgegeven aan een Google server in de Verenigde Staten en daar afgekort. Namens de bezitter van deze website gebruikt Google deze gegevens om je gebruik van deze dienst te evalueren. Het IP adres dat reCAPTCHA doorgeeft, wordt niet samengevoegd met andere data van Google. Op het verzamelen van deze gegevens zijn Google’s regels voor gegevensbescherming van toepassing. Meer informatie over over Google’s privacybeleid vind je op deze pagina: https://policies.google.com/privacy?hl=nl Door reCAPTCHA te gebruiken ga je ermee akkoord dat Google gegevens over jou verwerkt op de manier en voor het doel zoals hierboven beschreven.

×